MEHMET FETHİ ALİŞİR
mfa23@doctor.com
TELEFON : 444 33 32
ÇALIŞMA SAATLERİ

Beşevler Mh. Acar Sokak İzmir Yolu Cd. no:105 Nilüfer/Bursa

Nev Anadolu Hastanesi

ViDEOLAR

Kalp Damar Hastalıklarında Risk Faktörleri Nelerdir?
Kalp Damar Hastalıklarında Beslenme ve Yaşam Tarzı Değişikliği
Kalp Krizi Nedir?, Kalp Krizi Belirtileri ve Tedavisi Nasıldır?

UZM. DR. M. FETHİ ALİŞİR

Kardiyoloji alanında seçkin bir uzman olan Dr. Mehmet Fethi ALİŞİR kariyerini kalple ilgili çeşitli sorunlarla uğraşan hastalara yüksek kaliteli bakım sağlamaya adamıştır. Girişimsel kardiyoloji prosedürlerinden non-invaziv teşhise kadar geniş bir uzmanlık yelpazesine sahip olan Dr. Alişir, tıp camiasında önemli bir etki yaratmıştır.

Dr. Alişir’ in ünlü bir kardiyolog olma yolculuğu, 1999-2005 yılları arasında Tıp diplomasını aldığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nde başladı. Bilgiye olan susuzluğu ve kardiyoloji alanına olan bağlılığı onu uzmanlık eğitimi almaya yöneltti. 2007-2012 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nde titiz bir kardiyoloji uzmanlık programına katılarak bu karmaşık tıp disiplinindeki bilgi ve becerilerini geliştirdi.

Hipertansiyon ile İlgili Yanlış Bilinenler!
Kalp Anjiosu Nasıl Bir İşlemdir?
Bacak Damar Tıkanıklığı Belirtileri Nelerdir ?
Hipertansiyon Tanısı Nasıl Konur ?
Bu görselin Alt özniteliği boş. Dosya adı: anatomical-2023188_1280.png

İLGİ ALANLARIMIZ

 • Bilekten, koldan yada kasıktan lokal anestezi eşliğinde koroner anjiografi (kalp anjiyosu),
 • En zorlu vakalar dahil koroner balon ve stent ile damarların açılması,
 • Bilekten stent takılması,
 • Bacak damarlarının anjiografisi ve balon ile açılması,
 • Böbrek damarlarının anjiografisi ve stentlenmesi,
 • Karotis arter (şahdamar) darlık ve tıkanıklıkları, stent ile açılması,
 • Kalp pili takılması ve takibi,
 • Kalp deliklerinin tanısı ve  anjiyoda cihazla kapatılması,
 • Sağ ve sol kalp kateterizasyonu,
 • Kalp ve damar hastalıkları ile tedavisi,
 • Hipertansiyon tanı ve tedavisi,
 • Kalp yetersizliği tanı ve tedavisi,
 • Ritm bozuklukları tanı ve tedavisi,
 • Hiperlipidemi yüksek kolesterol tanı ve tedavisi,
 • Transtorasik ve Transözefagial ekokardiyografi,
 • Efor testi.

Türk Kardiyoloji Derneği Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Grubu Üyeliği

Türk Kardiyoloji Derneği Aritmi Çalışma Grubu Üyeliği

Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Birliği Üyeliği

NEV ANADOLU HASTANESİ’NDE HASTA

KABULUNE BAŞLANMIŞTIR