MEHMET FETHİ ALİŞİR
mfa23@doctor.com
TELEFON : 444 44 84
ÇALIŞMA SAATLERİ

VM Medical Park Bursa Hastanesi

Kırcaali, Fevzi Çakmak Cd. No:76 Osmangazi/Bursa

DR. MEHMET FETHİ ALİŞİR

Kardiyoloji alanında seçkin bir uzman olan Dr. Mehmet Fethi ALİŞİR kariyerini kalple ilgili çeşitli sorunlarla uğraşan hastalara yüksek kaliteli bakım sağlamaya adamıştır. Girişimsel kardiyoloji prosedürlerinden non-invaziv teşhise kadar geniş bir uzmanlık yelpazesine sahip olan Dr. Alişir, tıp camiasında önemli bir etki yaratmıştır.

Dr. Alişir’ in ünlü bir kardiyolog olma yolculuğu, 1999-2005 yılları arasında Tıp diplomasını aldığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nde başladı. Bilgiye olan susuzluğu ve kardiyoloji alanına olan bağlılığı onu uzmanlık eğitimi almaya yöneltti. 2007-2012 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nde titiz bir kardiyoloji uzmanlık programına katılarak bu karmaşık tıp disiplinindeki bilgi ve becerilerini geliştirdi.

Dr. Alişir ‘in mesleki yolculuğu 2005 yılında Adıyaman Kahta Sağlık Ocağı’ nda pratisyen hekim olarak görev yaptığı sırada başladı. Kariyerinin bu erken aşamasında, gelecekteki başarısının temelini atan kardiyolojide değerli bir deneyim ve sağlam bir temel kazandı.

Dr. Alişir, 2007 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ ne kardiyoloji uzmanı olarak katılarak uzmanlaşma yoluna girdi. Beş yıl boyunca uzmanlığını daha da geliştirdi ve kardiyovasküler sağlığın incelikleri hakkında derin bir anlayış geliştirdi.

Dr. Alişir, 2012-2014 yılları arasında Bingöl Devlet Hastanesi’ nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yaparak deneyimlerini arttırdı.

Dr. Alişir, 2014-2017 yılları arasında Özel Bursa Anadolu Hastanesi’ nde uzman olarak görev aldı. Burada, en zorlu olanlardan bazıları da dahil olmak üzere çok çeşitli vakalarla karşılaştı. Hasta bakımına olan sarsılmaz bağlılığı ve karmaşık kardiyovasküler sorunları ele alma yeteneği, onu saygın ve aranan bir kardiyolog olarak ayırdı.

Dr. Alişir, 2017-2023 yılları arasında Özel Ceylan İnternational Hospital’ de görev yaparak tecrübelerini daha da artırıp, kalp sağlığı konusunda hastalarında tercih ettiği isimler arasında yerini aldı.

Dr. Alişir 2023 yılından bu yana VM Medical Park Bursa Hastanesinde kardiyoloji bölümünde uzman olarak hizmet vermektedir. 

Dr. Alişir’ in kapsamlı deneyimi ve eğitimi, kardiyolojinin çeşitli yönlerinde başarılı olmasını sağlamıştır. Uzmanlık alanları şunları içerir:

Girişimsel Kardiyoloji: Dr. Alişir, El Bileği Koroner Anjiyografi, Koroner PTCA/Stent uygulamaları, Primer Perkütan Koroner Girişim ve Kalıcı ve Geçici Kalp Pili uygulamaları dahil olmak üzere bir dizi girişimsel prosedürde bilgilidir. Bu müdahaleler, koroner arter hastalığını ve diğer kalp rahatsızlıklarını yönetmek için çok önemlidir ve hastaların yaşam kalitelerini yeniden kazanmalarına yardımcı olur.

Periferik Arter Hastalığı (PAH): Dr. Alişir, bacak ve kollarda kan akışını etkileyen bir durum olan Periferik Arter Hastalığının tanı ve tedavisinde uzmanlaşmıştır. Perkütan Transluminal Anjiyoplasti konusundaki uzmanlığı, PAH’ dan muzdarip çok sayıda kişiye rahatlama sağlamıştır.

Non-invaziv Teşhis: Dr. Alişir, invaziv prosedürler olmadan kalp fonksiyonunu değerlendirmek için Ekokardiyografi gibi gelişmiş teşhis araçlarını kullanır. Bu, doğru teşhislere ve özel tedavi planlarına izin verir.

Egzersiz Stres Testi: Stres testi, kalp sağlığını değerlendirmek için çok önemli bir tanı aracıdır ve Dr. Alişir’ in Egzersiz Stres Testlerini yürütmedeki yeterliliği, hastaların kardiyovasküler zindeliğinin doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.

Holter Uygulamaları: Holter uygulamaları ile kalp aktivitesinin sürekli izlenmesi, düzensizliklerin tespiti için esastır.

Dr. Alişir’ in bu alandaki uzmanlığı, gizli sorunların belirlenmesine yardımcı olur ve tedavi için değerli bilgiler sağlar. Dr. Alişir, kariyeri boyunca sadece teknik mükemmellik değil, aynı zamanda hasta bakımına şefkatli bir yaklaşım da sergilemiştir. Kalple ilgili durumların getirdiği fiziksel ve duygusal zorlukları anlıyor ve hastalarına ve ailelerine destek ve rehberlik sağlamaya çalışıyor.

Dr. Mehmet Fethi Alişir, kendini işine adamış ve yetenekli bir kardiyoloğun parlak bir örneği olarak duruyor. Hem girişimsel hem de non-invaziv kardiyoloji alanındaki eğitimi, öğretimi ve engin deneyimi onu alanında güvenilir bir sağlık uzmanı yapmaktadır. Üst düzey kardiyovasküler bakım arayan hastalar, uzmanlığı, empatisi ve kalp sağlıklarını iyileştirmeye olan bağlılığı için Dr. Alişir’ e güvenle başvurabilirler.

İLGİ ALANLARIM

 • Bilekten, koldan yada kasıktan lokal anestezi eşliğinde koroner anjiografi (kalp anjiyosu),
 • En zorlu vakalar dahil koroner balon ve stent ile damarların açılması,
 • Bilekten stent takılması,
 • Bacak damarlarının anjiografisi ve balon ile açılması,
 • Böbrek damarlarının anjiografisi ve stentlenmesi,
 • Karotis arter (şahdamar) darlık ve tıkanıklıkları, stent ile açılması,
 • Kalp pili takılması ve takibi,
 • Kalp deliklerinin tanısı ve  anjiyoda cihazla kapatılması,
 • Sağ ve sol kalp kateterizasyonu,
 • Kalp ve damar hastalıkları ile tedavisi,
 • Hipertansiyon tanı ve tedavisi,
 • Kalp yetersizliği tanı ve tedavisi,
 • Ritm bozuklukları tanı ve tedavisi,
 • Hiperlipidemi yüksek kolesterol tanı ve tedavisi,
 • Transtorasik ve Transözefagial ekokardiyografi,
 • Efor testi.

Türk Kardiyoloji Derneği Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Grubu Üyeliği

Türk Kardiyoloji Derneği Aritmi Çalışma Grubu Üyeliği

Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Birliği Üyeliği